Fri frakt till postkontoret på alla beställningar över 800,00 - annars endast 59,95
Super kundtjänst

Super kundtjänst

Säker betalning

Säker betalning

Snabb leverans

Snabb leverans

GLS / Postnord

INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy (GPDR)

 1. Allmänt
  1. Denna policy för behandling av personuppgifter (“Personuppgiftspolicy”) beskriver hur BakBoden.se (“Företaget”, “oss”, “vår”, “vi”) samlar in och behandlar information om dig.
  2. Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via vår webbshop, www.bagebixen.dk (“webbshoppen”).
  3. Företaget är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till oss ska göras via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7.
 1. Företagets insamling av dina personuppgifter
  1. Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?
   1. När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in information om dig, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på webbplatsen, din IP-adress och information om din dator för att optimera konverteringen på webbplatsen, förbättra den och genomföra riktad marknadsföring.
   2. När du köper en produkt från webbutiken samlar vi in information om dig, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, information om vilka produkter du har köpt och eventuellt returnerat, för att kunna leverera produkter till dig och för att uppfylla våra bokföringsskyldigheter.
   3. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev ger du ditt uttryckliga samtycke till att vi samlar in information om dig, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, information om vad du har köpt och eventuella returer.
   4. Vi använder den information som vi samlar in i samband med din prenumeration på nyhetsbrevet för att administrera prenumerationen, för att erbjuda dig särskilda förmåner och för direktmarknadsföring, bland annat för att informera dig om våra produkter och nya varor/tjänster och för att ge dig andra nyheter och information som du har gett ditt separata samtycke till att vi skickar till dig.
   5. När du fyller i våra kontaktrutor samlar vi in information om dig, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kommentarer som du har fyllt i och annan information som du har lämnat.
   6. Ovanstående insamling sker genom dina inmatningar och med hjälp av cookies. Användningen av cookies är en förutsättning för att du ska kunna genomföra ett köp i webbutiken.
 1. Vad är grunden för samlingen?
  1. Insamlingen av information, som nämns i punkt 2.1.1, är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra intressen i att förbättra webbshopens funktioner och dess uppbyggnad, samt för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden.
  2. Vi kommer endast att använda din IP-adress för att fastställa din geografiska plats om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till detta.
  3. Insamlingen av information, som nämns i punkt 2.1.2, är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.
  4. Vi samlar endast in den information som avses i punkt 2.1.3 om du ger ditt uttryckliga samtycke.
  5. Den insamling av information som nämns i punkt 2.1.5 är nödvändig för att vi ska kunna ta kontakt och i detta sammanhang ha ett minimum av information.
 1. Användning av personuppgiftsbiträden
  1. Vi använder externa företag för att bland annat utföra den tekniska driften av webbplatsen, till exempel hjälper våra leverantörer oss att genomföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting, och förbättra webbplatsen och din bedömning av våra produkter/tjänster. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och behandlar enligt våra instruktioner uppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna i något annat syfte än för att fullgöra avtalet med oss, och de har tystnadsplikt.
  2. En av dessa personuppgiftsbiträden, Google Analytics v/Google Inc, är etablerad i USA. De nödvändiga skyddsåtgärderna för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering enligt EU:s och USA:s Privacy Shield. En kopia av certifieringen finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  3. Vi använder också Facebook Inc. som personuppgiftsbiträde, en kopia av deras Privacy Shield finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
  4. Vi använder Klaviyo som databehandlare för att skicka ut nyhetsbrev etc. Du hittar deras Privacy Shield här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active
 1. Dina rättigheter
  1. För att skapa insyn i behandlingen av dina uppgifter måste vi som registeransvarig informera dig om dina rättigheter.
  2. Rätten till tillgång
   1. Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om bland annat vilken information vi har registrerat om dig, syftet med registreringen, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter det kan finnas, samt information om varifrån uppgifterna kommer.
   2. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter kan du skicka en skriftlig begäran till oss tillsammans med bevis på att du är den berörda personen.
  3. Rätten till rättelse
   1. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade av oss. Om du blir medveten om att det finns fel i den information som vi har registrerat om dig uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan rättas.
  4. Rätten till radering
   1. I vissa fall har du rätt att få alla eller en del av dina personuppgifter raderade av oss. Om behandlingen av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra bokföringsskyldigheter, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.
  5. Rätten att begränsa behandlingen till lagring
   1. I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till lagring, till exempel om du anser att den information som vi behandlar om dig inte är korrekt.
  6. Rätten till dataportabilitet
   1. Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig när vi samlar in dina personuppgifter i samband med:
    • du köper en produkt från oss enligt klausul 2.1.2, eller
    • du samtycker till att vi använder din IP-adress för att fastställa din geografiska plats i enlighet med punkt 2.2.2, eller
    • att du samtycker till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, enligt avsnitt 2.1.3
   2. Rätten till invändningar
    1. Du har rätt att när som helst, av särskilda skäl, invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi samlar in i syfte att förbättra webbplatsens funktionalitet och utformning, i enlighet med avsnitt 2.1.1.
    2. Du har också rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi behandlar för direktmarknadsföring enligt punkt 2.1.
    3. Om du invänder mot behandlingen har vi inte längre rätt att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa lagliga skäl för fortsatt behandling.
   3. Rätten att återkalla samtycke
    1. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder din IP-adress för att fastställa din geografiska plats enligt avsnitt 2.1.1 och ditt samtycke till att prenumerera på vårt nyhetsbrev enligt avsnitt 2.1.3. Om du återkallar ditt samtycke bör du vara medveten om att vi i vissa fall kan ha rätt att fortsätta behandlingen, se punkt 2. I sådana fall kommer du att informeras om detta.
    2. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss i enlighet med punkt 7.
   4. Rätten att klaga
    1. Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K, om vår behandling av dina personuppgifter.
 1. Radering av personuppgifter
  1. Om du inte använder vår webbshop under en period av fem år raderar vi automatiskt den information som vi har registrerat om dig, men för att uppfylla rättsliga krav, inklusive kraven i bokföringslagstiftningen (fem år från räkenskapsårets slut) och konsumentlagstiftningen (två års rätt att klaga), kan vi lagra vissa personuppgifter under en längre period.
  2. Information som vi har samlat in i samband med ditt samtycke till att vi skickar marknadsföring till dig via e-post, SMS och post kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke, såvida vi inte har rätt att fortsätta behandlingen enligt punkt 2.
  3. Information som vi har samlat in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer vi att radera om du kontaktar oss om detta. I alla nyhetsbrev har du möjlighet att svara och därmed välja att inte delta. Om du avregistrerar dig raderar vi automatiskt de uppgifter som vi har samlat in om dig.
 1. Säkerhet
  1. Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörigt avslöjande eller missbruk av personuppgifter.
  2. Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dem.
 1. Kontaktuppgifter
  1. BageBixen.dk ApS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbshoppen.
  2. Om du har några frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss:
   BageBixen.dk ApS
   Gammelbrovej 4
   6100 Haderslev, Danmark

   E-post: [email protected]
 1. Ändringar i personuppgiftspolicyn
  1. Vi kan när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicy. Om vi gör några ändringar i integritetspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök i webbutiken.
  2. Om du inte kan acceptera den ändrade policyn kommer du inte att kunna fortsätta använda webbutiken och dina personuppgifter kan raderas.
 1. Versioner
  1. Detta är version 1.4 av företagets integritetspolicy daterad 18.09.23
FÅ ETT E-POSTMEDDELANDE NÄR VARAN FINNS I LAGER IGEN! Vi meddelar dig när denna produkt finns i lager igen. Vi skickar ett e-postmeddelande till den adress du anger nedan.
E-post Kvantitet Vi delar inte din adress med någon annan, men du ger oss tillåtelse att skicka ett e-postmeddelande om att produkten finns i lager igen.